Rady a tipy

Zde naleznete několik málo rad a tipů jak správně pracovat s tmely a lepidly.
 • Příklady spáry

  Výběr spárovacích hmot se provádí především podle funkce, které má spára sloužit. Spárovací tmel musí svou kvalitou odpovídat kvalitě lepicí hmoty. To je hlavně důležité u obkladů, kde dochází k velkým teplotním rozdílům. Spára plní nejen funkci ozdobnou, ale hlavně funkci technologickou. Důležitou podmínkou pro správné fungování dilatace ze silikonu je zabránit silikonové hmotě v trojstranném přilnutí. Proto je třeba zajistit, aby silikon nepřilnul ke dnu spáry. Toho se docílí vložením speciálního provazce nebo tenké fólie na dno spáry. Do hlubších spár se používá před spárováním silikonem nejdříve polyetylénová těsnicí šňůra s uzavřenými póry, aby se snížila spotřeba této spárovací hmoty.

Pro správné vytmelení spáry je důležitý optimální poměr šířky a hloubky spáry.

Návrh spojů

 • Spojovací spára

  Spojovací spára

 • Spojovací spára

  Spojovací spára

 • Tupý spoj

  Tupý spoj

 • Tupý spoj

  Tupý spoj

 • Střihový spoj

  Střihový spoj

 • Střihový spoj

  Střihový spoj